Reklamation & Garanti

Vi på bast är stolta över att erbjuda högkvalitativa bastutält och andra basturelaterade produkter till våra kunder. Om du mot förmodan upptäcker fel eller brister i din produkt hjälper vi dig gärna med din reklamation.

Enligt konsumentköplagen har du alltid rätt att reklamera en vara inom 3 år om du kan påvisa att varan var felaktig från början. Vid en eventuell tvist kommer vi att följa svensk lag och Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Vi ansvarar för att våra produkter är fria från ursprungliga tillverkningsfel och brister i materialet. Exempel som i regel ej bedöms ligga inom ramen för sådana brister är sådana som orsakats av oaktsamhet, onormalt slitage, felaktig tvätt, skötsel och torkning eller där produkterna använts för annat ändamål än vad de är avsedda för.
Följande exempel utgör ej grund för reklamation:
  • Missfärgningar och skador på tältet som uppstår på grund av att tältet har stått monterat över en längre period utomhus. Tältet är framtaget för att plockas ner efter användning och torkas och förvaras inomhus mellan användningarna. Om tältet står utomhus under en längre period och utsätts för sol, regn, vind, hagel och snö bör slitage och missfärgningar i materialet förväntas.  
  • Små hål på tältets ovansida som resultat av gnistor eller aska från skorstenen är att anse som normalt slitage och kan enkelt lagas vid behov. 
  • Skador som uppstår vid användning av tältet vid blåst som överstiger 10 sekundmeter. Var särskilt uppmärksam vid kastvindar. 
  • Skador som uppstår på grund av att tältet inte har varit förankrat med sprintar i varje hörn, samt rep och sprintar vid varje vägg.
  • Luta inte tyngre objekt mot tältets utsida och var uppmärksam att ingen, varken vuxna, barn eller djur lutar sig mot tältets utsida under eldning. Som ett resultat av för tung lutning kan tältet komma i kontakt med kaminen och smälta. 
  • Skador som uppstår på aggregatet på grund av felaktigt eldande. Vi rekommenderar att använda torr björkved. Elda inte med material som skogsris, papper eller annat material som kan resultera i gnistor och antända omgivningen. 
  • Säkerställ att kaminen står stadigt under eldning. Om kaminen inte har ställts på ett stadigt underlag vid eldning kan den välta och skada personer inne i tältet.
  • Kaminen bör ställas på ett säkerhetsavstånd på minst 20 cm från tältets väggar för att undvika skador på tältet.
  • Hål och revor på tältet som resultat av normalt slitage.
  • Deformering av aggregatet som uppstår på grund av för kraftigt eldande. Viss deformering av aggregatet är att anses som normalt.
Så här går du tillväga för att reklamera en produkt från oss:
Kontakta oss
Kontakta oss på info@bastsauna.com. För att underlätta hanteringen av din reklamation är det viktigt att du inkluderar ditt ordernummer och beskriver felet eller bristerna så detaljerat som möjligt med hjälp av bilder och rörligt material. 
Skicka tillbaka produkten
Om vi behöver inspektera produkten innan vi kan behandla din reklamation kommer vi att be dig att skicka tillbaka den till oss. Vi står för fraktkostnaderna för returen. Tänk på att packa varan på ett säkert sätt för att minimera risken för skador under transporten. 
Bedömning av reklamationen
När vi mottagit varan kommer vi att undersöka den för att bedöma felet eller bristerna. Om vi kan fastställa att produkten är felaktig eller bristfällig på grund av tillverkningsfel eller liknande, kommer vi att erbjuda dig antingen reparation, utbyte eller återbetalning.
Återbetalning eller utbyte
Om vi kommer överens om en återbetalning eller utbyte kommer vi att hantera detta så snart som möjligt, oftast inom 14 dagar efter att vi har mottagit produkten. Om du önskar att få en ny produkt, skickar vi ut den till dig så snart som möjligt. Om du önskar att få pengarna tillbaka kommer vi att betala tillbaka det belopp som du betalade för produkten med avdrag för normalt slitage på produkten. 
Vi på bast strävar efter att göra våra kunder nöjda och ser fram emot att hjälpa dig med din reklamation. Om du har några frågor eller funderingar om vår reklamationspolicy är du välkommen att kontakta oss.
Garanti

Vi har en begränsad ett års garanti på produkter som täcker defekter i material och utförande. Vi kommer att ersätta eller reparera, efter eget gottfinnande, alla produkter eller komponenter som befunnits vara defekta. Garantin gäller inte om produkten skadas på grund av felaktig användning, olycka, obehörig reparation eller modifieringar, eller normalt slitage som förväntas under produktens livslängd.

Josef, Viktor & Sebastian