Sikkerhet

Sikkerhet kommer alltid først i en badstue. Derfor er det viktig å ta hensyn til punktene nedenfor når du bruker våre badstutelt.

  • Ikke mer enn 4 personer i teltet samtidig
  • Sett opp teltet på et godkjent underlag for maksimal stabilitet
  • Stabiliser ovnen slik at den står stødig
  • Bruk sko eller gulv for å redusere risikoen for å skli
  • Ikke stå opp mer enn én gang. Det er fare for brannskader på komfyren
  • Sørg for å slukke brannen når badstuen er ferdig
  • Forlat naturen og stedet der du bastet slik det så ut før.