Garanti

Ved kjøp av badstutelt har du en garanti på 12 måneder fra transaksjonsdato.